Alex Spelansvarig
5 jun 2021 , Redigerad 5 jun 2021   #0
Verksamhetsberättelse 2020
Denna verksamhetsberättelse omfattar styrelseåret 2020/2021.

Styrelsen 2020/2021

Ordförande
Tommy Jonsson

Vice ordförande
Alexander Hjelm

Rådgivare
Johan Odelberg

Kassör
Jonas Jonsson

Ledamöter
Josefine Jonsson
William Binninge-Högberg

Revisor
Erik Persson

Verksamhet

Vi har fokuserat på det tekniska i föreningen under 2020, vi har uppgraderat hela våran serverpark inklusive infrastruktur gällande nätverk och internet access, fler uppdateringar kommer att ske under 2021.

Arbetsgrupper
Alla arbetsgrupper finns publicerade tydligt på föreningens hemsida för att göra medlemmarna varse om att dem finns och vilka man ska kontakta för att engagera sig.
0 poäng