Alex Spelansvarig
20 jun, kl. 10:17 , Redigerad 20 jun, kl. 10:22   #0
Verksamhetsberättelse 2019
Denna verksamhetsberättelse omfattar styrelseåret 2019/2020.

Styrelsen 2019/2020

Ordförande
Tommy Jonsson

Vice ordförande
Alexander Hjelm

Rådgivare
Johan Odelberg

Kassör
Jonas Jonsson

Ledamöter
Josefine Jonsson
William Binninge-Högberg
Patrik Björklund

Revisor
Erik Persson

Verksamhet
Vi har fokuserat väldigt mycket på det administrativa och föreningens framtid under hela 2019 tillsammans med alla våra public-spelservrar.
Föreningens arbetsgrupper har fungerat bra under året, vilket är positivt.Ideellt engagemang

Arbetsgrupper
Alla arbetsgrupper finns publicerade tydligt på föreningens hemsida för att göra medlemmarna varse om att dem finns och vilka man ska kontakta för att engagera sig.
0 poäng