Alex Spelansvarig
22 jun 2022 , Redigerad 22 jun 2022   #0
"Jag Harley har varit revisor för Playstar spelförening under det gångna året.
Jag har granskat styrelsen och sett till så att dom använt föreningens pengar till det dom skulle.
Styrelsen har skött den ekonomiska redogörelsen bra.
Föreningens stadgar har följts.
Playstar har klarat Sveroks kontroll.
Jag yrkar därför att årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret."
0 poäng