Alex Spelansvarig
5 jun, kl. 09:43   #0
"Jag Harley har varit revisor för Playstar spelförening under det gångna året.
Jag har granskat styrelsen och sett till så att dom använt föreningens pengar till det dom skulle.
Styrelsen har skött den ekonomiska redogörelsen bra, speciellt med tanke på nedläggningen utav vår fysiska föreningslokal.
Föreningens stadgar har följts.
Playstar har klarat Sveroks storföreningskontroll.
Jag yrkar därför att årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret."
0 poäng