Alex Spelansvarig
5 jun 2021   #0
Verksamhetsplan 2021

Vision
Playstar ska vara den mest framstående av Sveroks föreningar och ha ett gott föredöme inom förbundet, i år igen.
Playstar ska också ha bra samarbete med andra organisationer som är intresserade.


Verksamhet
Anordna event/tävlingar för föreningens medlemmar.
Tillhandahålla hjälpmedel för olika spel, t.ex. spelservrar.
Starta nya samarbeten med fler spelföretag.
Få medlemmar mer aktiva inom föreningen med hjälp av fler förtroendeuppdrag.

Nätverk
Under år 2020 började vi byta ut allt nätverk i vår datahall i Örebro, vi kommer att forsätta med detta arbete under 2021

Ideellt engagemang
Arbetsgrupper
Det ideella engagemanget är och ska förbli föreningens högst värderade resurs.
Föreningen ska ha öppna strukturer som tydligt visar hur och var man kan engagera sig och vilka förväntningar och krav som finns.
Arbetsgrupperna ska få en tydlig roll i föreningens verksamhet.
Det är viktigt att grupperna får stöd, tydliga mål och mandat samt möjlighet till fortbildning samtidigt som föreningen ställer höga krav på planering och resultat.
Mål för 2021:
Ta in nya administratörer i föreningen och se över om det finns några nya spel på marknaden vi kan hosta spelservrar för.


Marknadsföring
Föreningen ska undersöka om det finns intresse från den privata sektorn att hjälpa Playstar med sponsring och diverse andra samarbeten, detta med målsättningen att kunna erbjuda mer till Playstars medlemmar.


We put the Competence in Incompetence.
Styrelsen
Playstar spelförening

0 poäng