Alex Spelansvarig
20 jun, kl. 10:17 , Redigerad 20 jun, kl. 11:00   #0
Ekonomisk berättelse 2019

Intäkter
Medlemsbidrag: +181,400:-

Kostnader
Ekonomi: -900:-
IT-drift: -183,130:-


Summa kostnader: 184 030,00 kr
Summa intäkter: 181 400,00 kr
Resultat: -2 630,00 kr

0 poäng