Alex Spelansvarig
20 jun, kl. 10:16 , Redigerad 21 jun, kl. 13:19   #0
Verksamhetsplan 2020

Vision
Playstar ska vara den mest framstående av Sveroks föreningar och ha ett gott föredöme inom förbundet, i år igen.
Playstar ska också ha bra samarbete med andra organisationer som är intresserade.


Verksamhet
Anordna event/tävlingar för föreningens medlemmar.
Tillhandahålla hjälpmedel för olika spel, t.ex. spelservrar.
Starta nya samarbeten med fler spelföretag.
Få medlemmar mer aktiva inom föreningen med hjälp av fler förtroendeuppdrag.

Servrar
Under 2020 kommer vi byta ut de flesta av våra fysiska servrar för att få högre prestanda och lägre strömförbrukning, vilket medför lägre kostnader för föreningen över tid.

Nätverk
Vi kommer även byte ut större delar av vårat nätverk för datahallen under 2020. Det kommer ge högre prestanda och lägre strömförbrukning, precis som för servrarna medför detta lägre kostnaden för föreningen över tid.
Peering till vårat nätverk kommer också att utökas med fler aktörer för att få ner latensen mot flertalet leverantörer.

Ideellt engagemang
Arbetsgrupper
Det ideella engagemanget är och ska förbli föreningens högst värderade resurs.
Föreningen ska ha öppna strukturer som tydligt visar hur och var man kan engagera sig och vilka förväntningar och krav som finns.
Arbetsgrupperna ska få en tydlig roll i föreningens verksamhet.
Det är viktigt att grupperna får stöd, tydliga mål och mandat samt möjlighet till fortbildning samtidigt som föreningen ställer höga krav på planering och resultat.
Mål för 2020:
Se över nya populära spel och se vad vi kan erbjuda våra medlemmar.


Marknadsföring
Föreningen ska undersöka om det finns intresse från den privata sektorn att hjälpa Playstar med sponsring och diverse andra samarbeten, detta med målsättningen att kunna erbjuda mer till Playstars medlemmar.


We put the Competence in Incompetence.
Styrelsen
Playstar spelförening

0 poäng