sKiFF Föreningsmedlem
13 jul 2008   #0
SWEDISH

Reccord IN eye

aim_map spelas

ha gärna server eller kunna hyra snabbt

För att bli Accept in på #Ftp.cs @Qnet

Först till 10 kills vinner.

awp = WO
rysshop = OK

Inga priser tyvär
Jag deltar inte i cupen

GLHF

ENGLISH

Reccord IN eye

aim_map is playing

Be ready to rent a server

to be accepted pls idel in #Ftp.cs @Qnet

first to 10 kills win

awp = WO
Russianjuma = allowd

No prices
im not participating

GLHF
1on1 cup
0 poäng