Alex Spelansvarig
22 jun, kl. 17:27   #0
Verksamhetsberättelse 2021
Denna verksamhetsberättelse omfattar styrelseåret 2021/2022.

Styrelsen 2021/2022

Ordförande
Tommy Jonsson

Vice ordförande
Alexander Hjelm

Rådgivare
Johan Odelberg

Kassör
Jonas Jonsson

Ledamöter
Josefine Jonsson
William Binninge-Högberg

Revisor
Erik Persson

Verksamhet
Vårt stora fokus detta året har legat på att föreningen ska bli självförsörjande utan några som helst bidrag och vi har nästan uppnått det målet idag.

Arbetsgrupper
Alla arbetsgrupper finns publicerade tydligt på föreningens hemsida för att göra medlemmarna varse om att dem finns och vilka man ska kontakta för att engagera sig.
0 poäng