Alex Spelansvarig
22 jun, kl. 17:24 , Redigerad 22 jun, kl. 17:25   #0
Verksamhetsplan 2022

Vision
Playstar ska vara den mest framstående av Sveroks föreningar och ha ett gott föredöme inom förbundet, i år igen.
Playstar ska också ha bra samarbete med andra organisationer som är intresserade.

Verksamhet
Tillhandahålla hjälpmedel för olika spel, t.ex. spelservrar.
Starta nya samarbeten med fler spelföretag.
Få medlemmar mer aktiva inom föreningen med hjälp av fler förtroendeuppdrag.
Tillhandahålla fler nätverkstjänster som efterfrågas.

Ideellt engagemang
Det ideella engagemanget är och ska förbli föreningens högst värderade resurs.
Föreningen ska ha öppna strukturer som tydligt visar hur och var man kan engagera sig och vilka förväntningar och krav som finns.
Mål för 2022:
Göra klart vårt nya nätverk och tillhandahålla fler nätverkstjänster.


We put the Competence in Incompetence.
Styrelsen
Playstar spelförening

0 poäng