Alex Spelansvarig
22 jun, kl. 17:17 , Redigerad 26 jun, kl. 10:48   #0
Ekonomisk berättelse 2021

Intäkter
Medlemsbidrag: 9 020,00 kr
Verksamhetsbidrag: 1 750,00 kr
IT-drift: 35 600,00 kr
Flerårsbonus: 250,00 kr
Rapporteringsbonus: 500,00 kr


Kostnader
IT-drift: 45 408,00 krSumma kostnader: 45 408,00 kr
Summa intäkter: 46 370,00 kr
Resultat: 962,00 kr
0 poäng